Sau ba năm, tiếp tục “treo” đề án

Gốc
UBND TP.HCM yêu cầu phải làm rõ việc góp vốn có góp phần ổn định lâu dài cuộc sống của người dân bị thu hồi đất không. 

Tin nóng

Tin mới