Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sáu điểm mới về thuế giá trị gia tăng

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Ngày 16-4-2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2008/TT-BTC (Thông tư 30) sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC (Thông tư 32) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT. Thông tư ra đời đã tháo gỡ được một số khó khăn phát sinh trong thực tế.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123681&sub=68&top=40