QĐND Online - Nhìn cảnh “hóa trang” của các chiến sỹ đặc công Phân đội 20, Bộ tham mưu (Quân khu 1) thì ít ai nghĩ rằng bộ đội đặc công lại tăng gia sản xuất tốt như vậy...