Sau kiểm toán phải đề xuất hướng xử lý trách nhiệm

Gốc
(Chinhphu.vn) - Phải công khai, minh bạch công tác kiểm toán đối với một số đơn vị, dự án lớn mà dư luận quan tâm. Mỗi cuộc kiểm toán cần được tiến hành tập trung, không kéo dài, đặc biệt chú ý đến những vấn đề được rút kinh nghiệm sau kiểm toán và hướng đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh TTXVN

Sáng 6/10, tại Trụ sở Nhà Quốc hội mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII họp phiên thứ 32, bắt đầu bằng việc cho ý kiến về Kế hoạch kiểm toán 2015.

Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, đến ngày 30/9/2014, cơ quan này đã triển khai 143/186 cuộc kiểm toán (đạt 76,9% kế hoạch năm). Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán của 63 cuộc kiểm toán đã có báo cáo kiểm toán phát hành, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 4.556,6 tỷ đồng, trong đó tăng thu 1.311,6 tỷ đồng; giảm chi 196,6 tỷ đồng; xử lý khác 2.448,4 tỷ đồng.

Năm 2015, Kiểm toán Nhà nước đặt trọng tâm công tác đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, công tác quản lý, điều hành của Chính phủ với một số nội dung lĩnh vực ngân sách Nhà nước, đầu tư, doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức tài chính - ngân hàng và kiểm toán chuyên đề. Tập trung kiểm toán tổng hợp và phân bổ ngân sách của các địa phương; đẩy nhanh công tác kiểm toán, đảm bảo công khai, minh bạch một số công trình, dự án mà dư luận quan tâm.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước tăng cường kiểm toán toàn diện để đánh giá tài chính, ngân sách cho giai đoạn phát triển tới năm 2020, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, tránh trùng chéo.

Tuy nhiên, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc Kiểm toán Nhà nước dự kiến chọn 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 19 bộ, ngành cơ quan Trung ương sẽ kiểm toán trong năm 2015 là rất rộng, nên cần cần nhắc để bảo đảm chất lượng kiểm toán.

Ngoài các nội dung trên, ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước lưu ý đánh giá việc sử dụng nguồn vốn ODA, tăng cường kiểm toán đối với các dự án, công trình lớn, chú trọng kiểm toán hiệu quả các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án hoàn thành trong năm 2014.

Theo ông Hiển, đối với các đơn vị kinh doanh thua lỗ, hiệu quả giảm mạnh trong những năm gần đây cần được tập trung kiểm tra. Đặc biệt, công khai, minh bạch công tác kiểm toán đối với một số đơn vị, dự án lớn mà dư luận quan tâm.

Góp ý định hướng công tác kiểm toán năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, mỗi cuộc kiểm toán cần được tiến hành tập trung hơn, không kéo dài, đặc biệt chú ý đến những vấn đề được rút kinh nghiệm sau kiểm toán và hướng đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Đối với việc kiểm toán Trụ sở Nhà Quốc hội mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Kiểm toán Nhà nước phấn đấu hoàn tất công tác kiểm toán đối với công trình này trên cơ sở các tiêu chí an toàn trong xây dựng, chấp hành đúng các quy định của pháp luật; không tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo chất lượng, tiến độ và công năng sử dụng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước báo cáo kết quả kiểm toán công trình này vào kỳ họp thứ 9 của Quốc diễn ra vào giữa năm 2015.

Thành Chung

Tin nóng

Tin mới