Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sau một học kỳ, học sinh lớp 10 có được thay đổi tổ hợp môn tự chọn?

Bộ GDĐT cho biết, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học.

Học sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 đã trải qua một học kỳ chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sau một học kỳ, nhiều học sinh cho biết đã lựa chọn sai tổ hợp môn và đang băn khoăn không biết có được thay đổi tổ hợp môn tự chọn hay không.

Trước tình hình thực tế hiện nay đối với năm học đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở cấp THPT, Bộ GDĐT vừa có công văn gửi các sở GDĐT hướng dẫn về việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT.

Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 THPT công lập.

Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 THPT công lập.

Theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng.

Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường.

Bộ GDĐT lưu ý, học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận của cha mẹ học sinh hoặc người giám hội) để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Đồng thời, nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương tình môn học để bảo đảm cho học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp tiếp theo.

Bộ GDĐT cũng đề nghị các sở GDĐT, trong qua trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về Bộ GDĐT để được hướng dẫn giải quyết.

Nguyễn Hoài