Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Sáu mươi năm qua, những điều căn dặn của Bác Hồ đã trở thành động lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117365&sub=50&top=37