Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý nêu rõ cả nước có hơn 36 nghìn trường học với gần 22 triệu học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 26% dân số. Chính vì vậy công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên rất quan trọng, góp phần bảo đảm cho sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh, sinh viên- nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

5 năm qua, công tác y tế trong trường học đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cán bộ y tế chuyên trách công tác y tế trường học ngày càng cao: ở cấp mầm non và phổ thông tăng từ hơn 17% lên gần 37%; ở các trường đào tạo tăng lên hơn 22%. Kinh phí dành cho y tế học đường của các trường mầm non và phổ thông tăng từ hơn 10 tỷ đồng lên hơn 16 tỷ đồng; đặc biệt ở các trường đào tạo tăng gấp hơn tám lần, từ gần 7 tỷ lên gần 55 tỷ đồng.

Hệ thống y tế trường học phát triển đã giúp cho ngành giáo dục và đào tạo cũng như ngành y tế thực hiện tốt chủ trương phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong những năm qua, ngoài việc không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc lớn trong trường học, y tế trường học đã nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh cho học sinh, sinh viên.

Công tác kiểm tra, phân loại, quản lý hồ sơ sức khỏe học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nền nếp và nâng cao chất lượng, sớm phát hiện và điều trị kịp thời những trường hợp có vấn đề về sức khỏe. Ngành giáo dục đã tổ chức tốt việc vận động học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế, là giải pháp hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường và tăng đáng kể nguồn kinh phí cho y tế trường học…

Trong thời gian tới, ngoài việc ban hành, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản pháp quy, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, ngành giáo dục và đào tạo sẽ nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ y tế học đường; bảo đảm các điều kiện về vệ sinh trường học, công trình vệ sinh nước sạch, bếp ăn bán trú… Sáu nhóm giải pháp đã được đề ra gồm: Xây dựng chế độ, chính sách; Tăng cường nguồn nhân lực; Bảo đảm cơ sở vật chất; Huy động kinh phí; Giáo dục, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên; Xã hội hóa công tác y tế học đường.

* Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen cho 53 tập thể, 62 cá nhân; Bộ Y tế trao tặng bằng khen 16 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế học đường.