Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 85% trẻ em VN bị sâu răng và ở người lớn, trung bình mỗi người có tới 8 răng bị sâu. Do việc sử dụng đường tăng cao và việc vệ sinh răng miệng còn hạn chế, con số trên có nguy cơ tăng cao ở VN trong những năm sắp tới