Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sâu rộng, hiệu quả

Gốc

QĐND - Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) cấp huyện, xã, phường của tỉnh Đồng Tháp đều có quy chế hoạt động, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và quần chúng nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

QĐND - Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP-AN) cấp huyện, xã, phường của tỉnh Đồng Tháp đều có quy chế hoạt động, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng và quần chúng nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Gắn kết đạo và đời

Tại phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi đến Thánh Thất Cao Lãnh đúng dịp họ đạo đang mở lớp giảng dạy đạo giáo cho các tín hữu. Nét mới ở những lớp này là ngoài những nội dung giáo huấn trong đạo, các tín hữu còn được giảng dạy thêm về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Huynh trưởng Lễ Sanh Ngọc Tòng Thanh, Trưởng ban Cai quản họ đạo thành phố Cao Lãnh cho biết:

- Hầu hết các chức việc họ đạo của thành phố đều đã qua các lớp GDQP-AN, được trang bị nhiều kiến thức mới soi sáng nhân tâm, tránh lầm đường lạc lối… Với mong muốn xây dựng đạo phái và cuộc đời tốt đẹp, những khi mở lớp trong toàn đạo, chúng tôi đều đặt vấn đề với các cơ quan chức năng của tỉnh để giảng dạy GDQP-AN cho tất cả các tín hữu học tập.

Anh Huỳnh Văn Kiều, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Lãnh cho biết thêm: Hầu hết các chức sắc, chức việc trong đồng bào tôn giáo rất phấn khởi khi được học tập môn GDQP-AN; say mê, nghiêm túc trong học tập, kết quả các khóa học đều đạt cao. Nhiều người không được gọi đi học đã gửi đơn đề nghị được tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

Học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 5 kiểm tra bắn súng AK.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 5 tôn giáo chính là: Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo, Thiên chúa, Tin lành. Các giáo dân, tín đồ chiếm gần 20% dân số. Những năm qua, công tác GDQP-AN cho đồng bào có đạo được Đảng ủy, chính quyền các cấp rất quan tâm. Từ năm 2001 đến năm 2010, tỉnh đã mở hơn 20 lớp cho hơn 1.800 chức sắc, nhà tu hành, chức việc (đạt gần 86%). Thầy Thích Chơn Thành, Trụ trì chùa Thới Long, xã Thịnh Thới, thành phố Cao Lãnh bộc bạch: Phương châm của nhà chùa là “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội, như kiềng 3 chân”. Các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã giáo dục lòng yêu nước, giúp nắm bắt quan điểm, đường lối, chính sách phát triển đúng đắn của Đảng, Nhà nước; giải đáp, thông báo tình hình thời sự, đả thông một số vấn đề trong khuôn khổ nội dung giáo dục QP-AN... Nhà chùa thấy điều đó rất có ích và cũng thường xuyên phổ biến, giáo dục cho các tăng ni, phật tử để họ biết đúng-sai, phải-trái, hướng tâm về những điều chân-thiện-mỹ, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế vững lòng dân

Để tiến hành tốt công tác GDQP-AN, tỉnh Đồng Tháp cũng giải quyết nhiều khó khăn, thách thức như: Cơ sở vật chất còn thiếu, đội ngũ giảng viên giảng dạy môn GDQP-AN còn ít kinh nghiệm thực tế, nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân của một bộ phận cán bộ, người dân còn thấp… Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên củng cố kiện toàn hội đồng giáo dục QP-AN từ tỉnh xuống cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu quả; chủ động rà soát, nắm chắc các đối tượng và tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp; chú trọng tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên… Tỉnh kiện toàn hội đồng GDQP-AN 3 cấp đúng thành phần, xây dựng quy chế hoạt động đúng hướng dẫn; làm tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, công chức đúng nội dung, chương trình, thời gian. Từ năm 2004 đến nay, tỉnh đã cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN đúng đối tượng, số lượng và mở gần 550 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 40.000 lượt cán bộ thuộc các đối tượng theo phân cấp.

Hội đồng GDQP-AN cấp huyện, xã ở một địa phương trong tỉnh còn tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chiếu phim truyền thống, cổ động… ở cơ sở, nhờ vậy nhận thức của nhân dân được nâng cao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương... Tỉnh còn khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng GDQP-AN cho học sinh, sinh viên. Đại tá Võ Thành Vân, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Những năm trước đây, do thiếu giáo viên chuyên trách môn học này, nên việc giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư kinh phí hơn 10 tỷ đồng phục vụ đào tạo giáo viên và bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy QP-AN cho các trường. Đến nay, 100% các trường đã có đủ giáo viên chuyên trách và cơ sở vật chất giảng dạy bộ môn GDQP-AN, góp phần xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức quốc phòng cho thế hệ trẻ.

Kết quả công tác GDQP-AN là nền tảng quan trọng để tỉnh Đồng Tháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Bài và ảnh: Việt Hà

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/4/40/40/167718/Default.aspx