Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sau soát xét, KBC của ông Đặng Thành Tâm giảm lãi đến 92%

Trên BCTC bán niên, KBC sẽ chưa ghi nhận thu nhập từ giao dịch định giá tài sản chênh lệch sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

BCTC soát xét bán niên 2022 của Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) ghi nhận lãi ròng của doanh nghiệp này giảm mạnh 92%, tương đương giảm từ 2.457 tỷ từ báo cáo tự lập về còn 200 tỷ đồng.

Nguyên nhân do trên BCTC tự lập, KBC ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Đô thị Kinh Bắc cho biết theo báo cáo tư vấn thẩm định giá độc lập, giá trị hợp lý tài sản thuần của Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng ước tính là khoảng 4.805 tỷ đồng.

 Ông Đặng Thành Tâm.

Ông Đặng Thành Tâm.

Tuy nhiên, theo công văn mới đây của đơn vị kiểm toán, đơn vị này đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên. Nhưng do số lượng các tài sản là bất động sản và tính phức tạp của việc định giá nên công việc xoát xét của đơn vị kiểm toán với báo cáo định giá trên chưa được hoàn tất.

Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý Đô thị Kinh Bắc về việc kế toán ban đầu của giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng đang được xác định tạm thời trên BCTC hợp nhất bán niên trên giá trị sổ sách của tài thuần của công ty này tại ngày mua. Vì vậy, việc hoàn tất kế toán ban đầu sẽ được thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày mua.

Do đó, trên BCTC bán niên, KBC sẽ chưa ghi nhận thu nhập từ giao dịch định giá tài sản này. Công ty cho rằng việc hoàn tất kế toán tạm thời hay đánh giá lại tài sản của Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng sẽ được ghi nhận sau khi đơn vị kiểm toán hoàn thành việc soát xét định giá và ghi nhận vào BTCT hợp nhất năm 2022.

Trước đó, ngày 30/6, Đô thị Kinh Bắc hoàn thành mua thêm 5,7 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng để nâng sở hữu từ 19,5% vốn lên 48% vốn. Giá trị chuyển nhượng không được tiết lộ.

Do ghi nhận Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng là công ty liên kết nên khoản mục này đã tăng từ 1.872 tỷ đồng đầu năm lên 4.407 tỷ đồng vào cuối quý 2.

Với ghi nhận giá trị 2.493 tỷ đồng cho phần vốn góp 48%, tương ứng phần giá trị doanh nghiệp của Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng là 5.194 tỷ đồng, so với vốn điều lệ chỉ 200 tỷ đồng.

Anh Nhi