Sau thanh tra, kiểm tra thuế: tăng thu gần 10 nghìn tỷ đồng

Gốc
Trong năm 2015, Bộ Tài chính đã tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng thương hiệu, chuyển giá... Mục tiêu tăng thu 10.500 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra thuế

Kết quả, tính đến tháng 11/2015, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 60 nghìn doanh nghiệp, đạt 73,2% kế hoạch năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2014. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra gần 10 nghìn tỷ đồng, đã nộp NSNN khoảng 7 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, đã xử lý khoảng 18,9 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang.

Cùng thời điểm, cơ quan hải quan đã thực hiện khoảng 2.500 cuộc kiểm tra sau thông quan, bằng 81% kế hoạch đề ra; xử lý truy thu vào NSNN 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2014.

H.A.

Tin nóng

Tin mới