Một tin vui cuối năm là Sở LĐTBXH Hải Dương, nơi có 46 công chức thì có đến 44 người làm lãnh đạo đã giảm được 8 phó phòng.

Sau thanh tra, so 44 lanh dao giam duoc 8 pho phong - Anh 1

Sở LĐTBXH Hải Dương

Câu chuyện gây ngạc nhiên nhất nhì năm 2016 về sở toàn lãnh đạo ở Hải Dương cuối cùng cũng đã có kết luận thanh tra. Báo Kiến thức cho biết, liên quan đến việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương có 46 công chức thì có đến 44 người làm lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên, mới đây, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều mặt tồn tại trong việc bổ nhiệm trên tại "Sở toàn lãnh đạo ở Hải Dương".

Kết luận thanh tra nêu rõ: “Các văn bản pháp luật được Sở LĐ-TB&XH Hải Dương sử dụng làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức; Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng là cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật.

“Tại thời điểm 15/10/2016, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương có 9 phòng với số lượng Phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có 6 phòng chuyên môn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở LĐ-TB&XH Hải Dương trình UBND tỉnh là 8 người.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một Phó trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016 số lượng Phó trưởng phòng của Sở LĐ-TB&XH Hải Dương là 23 người. Tuy nhiên, hiện nay, phòng kế hoạch tài chính và phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm”- kết luận nêu rõ.

Sau thanh tra, so 44 lanh dao giam duoc 8 pho phong - Anh 2

Sơ đồ phân cấp lãnh đạo của Sở LĐTBXH Hải Dương

Như vậy, chuyện sở toàn lãnh đạo ở Hải Dương, về cơ bản số lượng phó trưởng phòng là cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật. 7 người làm đơn xin thôi chức phó phòng đã được Giám đốc Sở đồng ý, 1 người chuyển công tác nên số lượng phó phòng sau thanh tra giảm được 8 người. Chỉ còn 2 phòng thừa 1 phó phòng so với quy định, tức là trong tương lai, có thể giảm thêm 2 người nữa.

Từ 44 lãnh đạo/46 công chức, đến thời điểm hiện tại, Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương chỉ còn 36 lãnh đạo, đó cũng là một kết quả có ít nhiều chuyển biến sau khi dư luận lên tiếng, thanh tra vào cuộc. Chỉ có điều, con số 36 vị lãnh đạo trên tổng số 46 công chức cũng vẫn còn nhiều, vẫn khiến dân cảm thấy “ngại”.

Chúng ta có cần nhiều cán bộ lãnh đạo thế hay không? Một sở mà sau thanh tra vẫn còn có có đến 36 lãnh đạo đến 46 công chức thì liệu có phải người chỉ huy vẫn nhiều hơn gấp mấy người làm? 36 người vạch ra chủ trương đường hướng cho 10 người thực hiện, có vẻ không cân bằng. Thêm vào đó, số lương, phụ cấp chức vụ cũng theo đó mà nhiều lên, tiền ngân sách lại thêm gánh nặng.

Câu chuyện bộ máy hành chính cồng kềnh đã được nói rất nhiều, trở thành điểm nóng của dư luận xã hội, ấy thế mà tìm được một “vụ điểm” ở Hải Dương thì đến nay, kết luận thanh tra cho thấy: việc bổ nhiệm cơ bản là phù hợp quy định của pháp luật.

Phù hợp với quy định, nghĩa là có quy định cho phép một sở hoàn toàn có thể có 44 lãnh đạo /46 công chức, và phải chăng có những công chức sinh ra để làm... lãnh đạo hay sao?

Dư luận chờ mong một kết luận thanh tra nghiêm túc hơn về tình trạng bổ nhiệm tràn lan lãnh đạo ở Sở LĐTBXH Hải Dương, chứ không phải là một kết luận thanh tra như thông báo một “sự đã rồi” thế này.

Mi An