Savico đạt 70 tỷ đồng LNST 9 tháng, vượt 29% KH năm

Gốc
(Vietstock) – CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (HOSE: SVC) công bố quý 3 đạt doanh thu thuần 826.67 tỷ đồng, tăng 48% quý 2; lợi nhuận sau thuế đạt 14.94 tỷ đồng giảm 68.7% so quý trước.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của Savico, lũy kế doanh thu 9 tháng của SVC là 1,963 tỷ đồng, vượt 16% cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận 9 tháng đạt 70.68 tỷ đồng so với cùng kỳ là 38.7 tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận sau thuế quý 3 (đạt 14.94 tỷ đồng) giảm mạnh so với quý trước (46.07 tỷ đồng) nhưng 9 tháng Savico vẫn vượt 29% kế hoạch đề ra trong năm. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu SVC đến cuối tháng 9 là 2,717 đồng. Năm 2009, SVC đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất với 2,250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 54.5 tỷ đồng và mức cổ tức dự kiến 10%. Được biết, SVC đã chào bán 4,634,533 cp nâng số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Savico tăng lên 24,995,573 cp, tương đương vốn điều lệ sẽ tăng từ 203 tỷ đồng lên xấp xỉ 250 tỷ đồng. * SVC: Báo cáo tài chính chi tiết hợp nhất quý III năm 2009

Tin nóng

Tin mới