(NDHMoney) CTCP Sông Ba (mã SBA - HOSE) phát hành 2,49 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012.

Cụ thể, SBA sẽ phát hành 2,49 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ phát hành 5%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 5/9. Nguồn vốn để phát hành sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hiện tại, SBA có vốn điều lệ là 500 tỷ đồng, tương đương với 49,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 199.930 cổ phiếu quỹ. Dự kiến với lượng cổ phiếu phát hành thêm, vốn điều lệ của SBA sẽ tăng lên 524,9 tỷ đồng.

Quý 2/2013, doanh thu thuần của SBA đạt 31,42 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,82 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SBA đạt doanh thu là 48,28 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,99 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SBA dao động trong biên độ 6.700 – 7.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 14.136 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 97,7 triệu đồng/phiên.