SBT dự kiến chốt danh sách hoán đổi cổ phiếu BHS vào 31/8

Gốc
Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,02.

SBT dự kiến chốt danh sách hoán đổi cổ phiếu BHS vào 31/8 - Ảnh 1

Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã SBT - HOSE) đã có công văn thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Cụ thể, SBT dự kiến phát hành thêm hơn 303,8 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần BHS của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS - HOSE) theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,02 (tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BHS sẽ nhận được 1,02 cổ phiếu SBT phát hành thêm).

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để hoán đổi cổ phiếu là vào 31/8/2017.

Trước đó, thương vụ sáp nhập này đã được ĐHĐCĐ hai công ty thông qua. Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ như trên, cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn quy định.

Sau khi hoán đổi, SBT sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất nắm 100% vốn điều lệ của BHS và CTCP Đường Biên Hòa sẽ chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

Sau sáp nhập, SBT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.353 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 674 tỷ đồng niên độ 2017-2018. Chỉ tiêu kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai sau khi sáp nhập là doanh thu hợp nhất 4.688 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 323 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới