SBT: Giám đốc tài chính Nguyễn Thị Thủy Tiên đăng ký thoái hết 86,690 cp

Gốc
Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Giám đốc tài chính của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) đăng ký thoái hết toàn bộ 86,690 cp (tỷ lệ 0.06%) theo nhu cầu cá nhân. Được biết thời gian giao dịch dự kiến là từ 30/07 đến 28/08/2015.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - SBT - TB GDCP CDNB-NGUYETHITHUYTIEN.JPG

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới