SBT nâng vốn điều lệ tại công ty con Attapeu lên gấp đôi

Gốc
HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) vừa công bố nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường TTC Attapeu từ 815 tỷ đồng lên 1.715 tỷ đồng.

Theo đó, SBT sẽ không thực hiện góp vốn mà nhượng quyền góp vốn lại cho công ty con khác là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai, tên gọi cũ là Công ty cổ phần Đường Biên Hòa trước khi sáp nhập với SBT. Cụ thể, Công ty Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai sẽ góp thêm 900 tỷ đồng theo phương án tăng vốn của Công ty Mía đường Attapeu.

Ngày 20/11 tới đây, SBT sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018. Tại đây, SBT sẽ trình kế hoạch doanh thu 9.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng. Đại hội cũng dự kiến thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2016 - 2017 tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu và cổ tức dự kiến niên độ 2017 - 2018 tỷ lệ 6% - 10%. Ngoài ra, SBT dự kiến sẽ thay đổi tên thành Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa; trình kế hoạch mua lại 83,5 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 15% vốn điều lệ.

Ngọc Nhi