Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

SBV hợp tác với GTZ và InWEnt đào tạo cấp vụ

Gốc

(HNMO) - Chương trình đào tạo bao gồm 6 học phần, tập trung vào các nội dung: Quản lý kinh tế vĩ mô, Chính sách tiền tệ, Thị trường tài chính, Thanh tra ngân hàng, Kỹ năng lãnh đạo và Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/172847