(aFamily) - Theo L’express thì melamine không phải là scandal đầu tiên của Trung Quốc về chất lượng sản phẩm. Dường như Trung Quốc đang thực sự gặp "vận đen"