- Scarlett Johansson và Natalie Portman, hai diễn viên trẻ nổi tiếng đầy sức hút với vẻ đẹp cá tính, riêng biệt đã lên trang bìa của tạp chí W - tháng 3/2008 để chia sẻ những quan điểm của mình trong cuộc sống.