(ĐTCK) Ngày 16/8, SCB ký hợp tác triển khai sản phẩm liên kết ngân hàng - bảo hiểm (Bancassurance) với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI).

Đại diện SCB và VCLI thực hiện ký kết hợp đồng liên kết sản phẩm Bancassurance

Việc hợp tác này nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng của SCB thông qua “dịch vụ một cửa” cho sản phẩm ngân hàng lẫn bảo hiểm.

Với việc triển khai sản phẩm liên kết bancassurance, khách hàng của SCB có thể mua sản phẩm ngân hàng gắn với quyền lợi bảo hiểm hoặc các sản phẩm độc lập từ VCLI. Bancassurance là một phần trong chiến lược phát triển của SCB với mục tiêu bán chéo sản phẩm. Sản phẩm tiết kiệm và bảo hiểm sẽ được phân phối trên 230 điểm giao dịch trên toàn quốc của SCB. Sản phẩm đầu tiên được triển khai là sản phẩm liên kết bảo hiểm tích lũy Phúc An Khang - Bảo An tích lũy.