Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Công nghiệp Thủy sản Vinashin Nam Thanh, nội dung cụ thể như sau: