Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vĩnh Long, nội dung cụ thể như sau: