SCIC bán thỏa thuận Du lịch Đồ Sơn, giá khởi điểm 336,600 đồng/cp

Gốc
CTCK FPT (FPTS) vừa thông báo bán đấu giá thỏa thuận cổ phần CTCP Du lịch Đồ Sơn do Tổng Công ty Kinh doanh Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu.

Trước đó, FPTS đã thông báo việc hủy đấu giá cả lô cổ phần lần thứ 4 của SCIC tại CTCP Du lịch Đồ Sơn. Cho nên toàn bộ số cổ phần 450,490 cổ phần sẽ được chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 01/12/2015 đến ngày 09/12/2015 với giá khởi điểm là 336,600 đồng/cp, bước giá 100 đồng theo các điều kiện trong thông báo.

Được biết, phần vốn của SCIC tại CTCP Du lịch Đồ Sơn là 4,504,900,000 đồng (chiếm 55.63 % vốn điều lệ). Mức giá bán thỏa thuận vẫn gấp gần 5 lần so với phiên đầu giá đầu tiên được SCIC thực hiện (70,400 đồng/cp)./.

Tin nóng

Tin mới