(Vietstock) - Ngày 21/10, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa thông báo về kết quả việc bán bớt phần vốn nhà nước tại CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (HOSE: TSC), đồng thời cho biết sẽ bán tiếp cổ phần tại công ty này.

Theo đó, SCIC bán xong 500,000 cổ phần TSC trong thời gian từ 22/09 đến 16/10. Sau khi giao dịch SCIC còn nắm giữ 3.5 triệu cổ phần tại TSC. SCIC cho biết sẽ bán tiếp 500,000 cổ phần TSC nữa, để giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại TSC xuống còn 36.09%, tương đương 3 triệu cổ phần. Được biết, SCIC thực hiện giao dịch này trong thời gian từ 22/10 cho đến 31/12, thông qua ông Phạm Văn Tuấn - người đại diện nắm giữ phần vốn góp của SCIC tại TSC. Chức vụ của ông này tại TSC là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.