"Khi đàm phán mua lại cổ phiếu, SCIC thường đặt mua ở giá sàn, nhưng nhiều nhà đầu tư không chịu bán giá sàn"...