SCIC khẳng định chi trả tiền lương đúng quy định

Gốc
Vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin về thu nhập của viên chức quản lý và cán bộ nhân viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong đó, lương lãnh đạo SCIC là hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Liên quan đến vấn đề này, SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý và người lao động SCIC tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp kết quả hoạt động kinh doanh của SCIC. Cụ thể, năm 2015, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SCIC thực hiện vượt mức so với kế hoạch kinh doanh được phê duyệt.

SCIC khẳng định chi trả tiền lương đúng quy định - Ảnh 1

SCIC hiện đang quản lý phần vốn nhà nước tại Vinamilk.

SCIC cho biết, đối với viên chức quản lý, khoản thu nhập của viên chức quản lý nêu trong báo cáo bao gồm tiền lương, tiền thưởng và thù lao; trong đó tiền lương được chi trả theo đúng Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

SCIC cũng khẳng định, tiền thưởng, thù lao chi trả theo đúng Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ, Nghị định số 57/2012/NĐ-CP của Chính phủ, quy chế tài chính SCIC ban hành kèm theo Quyết định 3369/QĐ-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Tổng công ty này cũng giải thích thêm, trong tổng thu nhập của viên chức quản lý, có một số khoản thù lao, tiền thưởng được hình thành từ năm 2014 nhưng chi trả trong 2015 do quy chế tài chính của SCIC được ban hành theo Quyết định số 3369/QĐ-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính áp dụng cho năm tài chính 2014 trở đi (bắt đầu từ ngày 1/1 đến 31/12 hàng năm) nên SCIC đã gộp cả nguồn của 2014 và 2015 để chi trả trong năm 2015.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, việc đánh giá lương cao hay thấp phải nhìn vào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chứ không phải là so sánh đơn thuần giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Để xác định mức lương của SCIC là hợp lý hay không nên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm trả lương đó.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, việc quyết toán tiền thưởng cho viên chức quản lý được thực hiện theo nhiệm kỳ của viên chức quản lý được tính theo nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nên SCIC cũng dồn chi trả một số khoản các năm trước sang năm 2015 (là năm cuối nhiệm kỳ).

Đối với người lao động SCIC, chi phí cho người lao động bao gồm nhiều khoản như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, tiền ăn ca, tiền điện thoại…. và cả tiền lương dự phòng cho năm sau (là khoản người lao động chưa được hưởng trong năm 2015). Các khoản thu nhập này đều là những khoản thu nhập trước thuế.

SCIC cho biết đang báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vấn đề này, và sẽ có các thông tin chi tiết tiếp theo trên cơ sở kết quả báo cáo.

PV

Tin nóng

Tin mới