SCJ: Nhiều cổ đông nội bộ đăng ký bán tổng cộng 920,110 cp

Gốc
Với mục đích cá nhân, nhiều cổ đông nội bộ của CTCP Xi măng Sài Sơn (HNX: SCJ) đăng ký bán tổng cộng 920,110 cp thep phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Cụ thể, vợ chồng Phó Chủ tịch HĐQT Phùng Minh Tuân, vợ chồng Thành viên BKS Đỗ Khắc Thưởng, cha con Ủy viên HĐQT Vương Văn Long đăng ký bán lần lượt 450,000 cp, 13,176 cp, 256,582 cp; Ủy viên HĐQT Nguyễn Chí Long và Trưởng BKS Đỗ Phú Hùng đăng ký bán 126,756 cp và 73,596 cp.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 04/12 đến 31/12/2015./.

Tin nóng

Tin mới