Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC) vừa tổ chức lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Theo đó, năm 2016, SCQC đã có mức tăng trưởng tốt với sản lượng thực hiện đạt 106 tỷ đồng, bằng 126% so với năm 2015 và 113% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 95 tỷ đồng, bằng 115% so với 2015 và 104% kế hoạch năm.

Sang năm 2017, ngoài mục tiêu chung là phát triển các mảng dịch vụ giám sát, nghiệm thu bảo trì, quản lý dự án, duy trì tốt chất lượng công việc để giữ được uy tín thương hiệu. Qua đó, nhằm đảm bảo nguồn việc đã có bằng các mục tiêu cụ thể như: tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhân sự, tăng cường nhân sự quản lý cấp bộ phận và cấp chủ trì cho một số bộ phận; tìm kiếm khách hàng mới bằng cách tiếp cận với chủ đầu tư từ giai đoạn mới hình thành dự án và hỗ trợ chủ đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để tiếp cận các dịch vụ tư vấn tiếp theo…

SCQC san luong dat 126% - Anh 1

Ông Hoàng Đôn Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty SCQC đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dịp này, cá nhân ông Hoàng Đôn Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc SCQC cũng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Tập thể Cty SCQC và các cá nhân khác cũng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM tặng Bằng khen, Cờ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cao Cường