SD2, PLC được niêm yết bổ sung trên HaSTC

Gốc
TTGDCK Hà Nội thông báo đã chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Sông Đà 2 (mã CK: SD2) được niêm yết bổ sung CP trên HaSTC. Theo đó, CTCP Sông Đà 2 đã được chấp thuận niêm yết bổ sung 1.353.500 CP, tổng giá trị niêm yết bổ sung 13.535.000.000 đồng.

Tin nóng

Tin mới