SD5 đặt kế hoạch lợi nhuận 70 tỷ đồng

Gốc
(ĐTCK-online) Ông Vũ Khắc Tiệp, Tổng giám đốc CTCP Sông Đà 5 cho biết, ngày 10/4, Công ty sẽ trình ĐHCĐ thông qua một số chỉ tiêu trong năm 2010. Cụ thể, trong năm 2010, SD5 đặt kế hoạch tổng giá trị sản lượng xây lắp duy trì ở mức trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến gần 70 tỷ đồng.

Công ty sẽ phấn đấu tăng trưởng năm 2010 ở mức 10% so với năm 2009. Hiện tại, Công ty vẫn đang thực hiện thi công Công trình Thủy điện Hủa Na (Nghệ An) và Công trình thủy điện Sơn La, tiếp tục xúc tiến đầu tư một số dự án như Dự án Thủy điện Sông Chảy 5 (Hà Giang), Thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa)… Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.174,97 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 68,32 tỷ đồng và EPS là 11.211 đồng.

Tin nóng

Tin mới