SD5: VF1 chưa mua bán được cổ phiếu nào

Gốc
(NDHMoney) Sàn Hà Nội vừa thông báo kết giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5 - HNX).

Cụ thể, từ ngày 14/2 - 7/4, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) đã đăng ký mua 150.000 cổ phiếu và bán 50.000 cổ phiếu SD5, nhưng không bán và mua được cổ phiếu nào. VF1 cho biết, lý do không thực hiện được giao dịch là diễn biến giá không phù hợp. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu SD5 mà VF1 nắm giữ vẫn là 1.153.800 cổ phiếu, tương đương với 12,82% tổng số cổ phiếu SD5 đang lưu hành.

Tin nóng

Tin mới