SD6: Phó TGĐ Nguyễn Hữu Tiến đã bán bớt 24,500 cp

Gốc
Từ ngày 21/06 đến 19/07, ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 6 (HNX: SD6) đã bán 24,500 cp trong tổng 60,00 cp SD6 như đã đăng ký trước đó.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Tiến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SD6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 79,645 CP (tỷ lệ 0.41%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 24,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 55,145 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/06/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/07/2013.

Hằng Nga

infonet

Tin nóng

Tin mới