Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDC của CTCP Tư vấn Sông Đà như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2015
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng tiền năm 2014:
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 15/09/2015
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, địa chỉ: Số 495 – nhà G9 – phường Thanh Xuân Nam – quận Thanh Xuân – thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 15/09/2015, 8h00-17h00 từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần.
Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức, đề nghị quý cổ đông mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp đến nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX