(CafeF) - Theo đó ngày đăng ký cuối cùng vào 9/10, ngày giao dịch không hưởng quyền đối với thời hạn T+3 và T+2 lần lượt là 7/10/2008 và 8/10/2008.