Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cổ phiếu SDD của CTCP Đầu tư & Xây lắp Sông Đà (HNX: SDD) không được giao dịch ký quỹ từ ngày 9/9.

SDD không được giao dịch ký quỹ là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2013 tại báo cáo tài chính bán niên hợp nhất soát xét năm 2013 của tổ chức niêm yết âm hơn 108 triệu đồng.

Triệu Linh

Infonet