Căn cứ Thông báo số 830/TB-VSD ngày 23/03/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTCP Sadico Cần Thơ (MCK: SDG).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2010 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2010 Lý do và mục đích: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2010 Địa điểm thực hiện: Hội trường khách sạn Ninh Kiều, số 02 Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010.