(ATPvietnam.com) -Sở GDCK Hà Nội thông báo ngày 3/6/2010 sẽ đưa vào giao dịch bổ sung cổ phiếu của CTCP Sông Đà 25 (mã chứng khoán: SDJ).

Theo đó, SDJ sẽ giao dịch bổ sung 666.900 cổ phiếu trên HNX, nâng tổng khối lượng niêm yết tại sàn này lên 4.343.700 cổ phiếu. Đây là số lượng cổ phiếu SDJ bán đấu giá thành công trong tổng số 1.323.200 cổ phần đưa ra đấu giá vói mức giá đấu bình quân là đạt 14.601 đồng. Ngày 28/5, SDJ tăng 1.300 đồng lên 20.000 đồng/cổ phiếu và có 25.600 cổ phiếu được khớp lệnh thành công. Hoài Nam