SDS: Người có liên quan đến Phó GĐ đăng ký bán 6,000 cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan cổ đông nội bộ CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà (HNC:SDS).

- Tên người thực hiện giao dịch: Vương Thị Lan - Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Hữu Hát - Chức vụ người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phó giám đốc - Mã chứng khoán giao dịch: SDS - Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 19,500 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự định giao dịch (bán): 6,000 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi giao dịch: 13,500 cổ phiếu - Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ chi tiêu gia đình - Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 16/10/2009 đến ngày 16/11/2009.

Tin nóng

Tin mới