SDS: Thành viên HĐQT đăng ký bán 10,000 cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về giao dịch của ông Vũ Văn Thanh, Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà (HNC: SDS).

- Người thực hiện giao dịch: Vũ Văn Thanh, Thành viên HĐQT, CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà - Mã chứng khoán: SDS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (bán): 20,000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký thực hiện giao dịch (bán): 10,000 CP - Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (bán): 10,000 CP - Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: 16/10/2009 đến 16/11/2009

Tin nóng

Tin mới