SDT dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 80%

Gốc
(Vietstock) - HĐQT CTCP Sông Đà 10 (HNX: SDT) vừa phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng và chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2011.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 9.36 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 10:8. Nguồn phát hành được lấy từ quỹ thặng dư vốn của công ty. Với kế hoạch phát hành cổ phiếu lần này, SDT dự kiến tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ đồng lên 210.6 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh, năm 2011, công ty đặt kế hoạch với doanh thu 1,050 tỷ đồng, tăng 28% so với thực hiện năm 2010; lợi nhuận trước thuế là 112.64 tỷ đồng, tăng nhẹ 9% (trong đó lợi nhuận xây lắp chiếm 95.1 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty cũng dự kiến mức cổ tức cho năm 2011 là 18%. Các kế hoạch này sẽ được HĐQT SDT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua.

Tin nóng

Tin mới