(VTC News) - Bộ Tài chính trình Chính phủ đề nghị cho bổ sung game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ game online có tính chất học tập.

(VTC News) - Bộ Tài chính trình Chính phủ đề nghị cho bổ sung game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ game online có tính chất học tập.

Xem clip:

ANTV

Thùy Dương