Sẽ bố trí lại những cán bộ không làm được việc

Gốc
Năm 2008, TPHCM tập trung nâng cao chất lượng đảng viên gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng bồi dưỡng những vấn đề mới về lý luận, quản lý kinh tế, xã hội cho cán bộ; có cơ chế khuyến khích cán bộ nâng cao trình độ ngoại ngữ; kiên quyết bố trí lại những cán bộ không đáp ứng nhiệm vụ được giao

Tin nóng

Tin mới