Sẽ cấp Giấy chứng nhận về nhà đất qua mạng

Gốc

KTĐT - Bộ TN&MT vừa cho biết, sẽ trình Chính phủ Chiến lược phát triển ngành đất đai Việt Nam đến năm 2030 trong tháng 4/2011. Theo dự thảo mà Bộ này soạn thảo, tới đây, tại nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn sẽ xây dựng hệ thống cấp giấy chủ quyền nhà đất điện tử để tự động hóa quy trình đăng ký, cấp giấy nhà đất. Cùng với đó là thí điểm việc đăng ký thế chấp qua mạng Internet ở một số nơi. Đây là mô hình đăng ký bất động sản hiện đại có sử dụng mã vạch, có phần mềm đăng ký đất đai kết hợp với đăng ký nhà. Để thực hiện được việc này, ngành tài nguyên và môi trường phải hoàn thành cơ bản việc đo đạc, lập bản đồ địa chính dạng số đối với toàn bộ diện tích các loại đất đã sử dụng. Trong đó, ưu tiên khu vực đô thị và vùng ven đô, khu dân cư nông thôn và các khu vực khác có mức độ giao dịch đất đai lớn. Nguyễn Cường

Tin nóng

Tin mới