Sẽ cho phép thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài

Hôm qua 3.4, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các bộ, ngành để truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phải hướng dẫn cụ thể các cơ quan nhà nước cắt giảm 10% chi tiêu hành chính đồng thời với việc triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/4/4/233113.tno