TTO - Ban châu Âu, Quan hệ quốc tế và Hợp tác vùng Rhône-Alpes sẽ khánh thành Bảo tàng sinh thái Tre tại làng Phú An, tỉnh Bình Dương trong Tuần lễ Pháp diễn ra từ ngày 6 đến 12-4-2008.