Sẽ có bộ đánh giá chung cho các trường có yếu tố nước ngoài

Gốc
(VOH) - Ngày 25/10, Sở GD-ĐT TPHCM công bố dự thảo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục các trường phổ thông có yếu tố nước ngoài. Bộ tiêu chuẩn sẽ là căn cứ để các trường phấn đấu, tự đánh giá cũng như để cho phụ huynh học sinh kiểm định tính trung thực của mô hình khi lựa chọn trường cho con.

Theo đó, các trường có yếu tố nước ngoài sẽ phải đáp ứng được 6 tiêu chuẩn sau: mục tiêu nhà trường, lãnh đạo, quản lý và tổ chức trường học; chương trình và hoạt động giáo dục; đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở vật chất – trang thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ; kết quả đầu ra. Trong đó, tiêu chuẩn chương trình – hoạt động giáo dục và kết quả đầu ra chiếm tỉ lệ cao nhất.

Tin nóng

Tin mới