Giadinh.net - Ngày 23/10, tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục dự kiến sẽ được Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân trình Quốc hội xem xét.

Ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho hay, việc thành lập trường đại học có thể sẽ được chia lại thành 2 bước cụ thể hơn. - Thưa ông, tình trạng thành lập tràn lan các cơ sở giáo dục dường như đang khiến cho những hệ lụy giáo dục ngày càng lún sâu? - Hệ quả này rõ ràng là nghiêm trọng bởi vì chúng ta đã, đang gặp rất nhiều khó khăn về chất lượng giáo dục. Nếu không có hệ quả này, chúng ta cũng đã phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục. Do đó, tình trạng này làm trầm trọng thêm vấn đề về chất lượng giáo dục. - Như vậy là quy trình thẩm định thành lập cơ sở đào tạo hiện nay có vấn đề. Ai phải chịu trách nhiệm, thưa ông? - Tất nhiên Bộ GD&ĐT là cơ quan có trách nhiệm về vấn đề này. Chúng tôi nghĩ trong trường hợp này sẽ đặt vấn đề giám sát công tác thẩm định cũng như thành lập các trường đại học. - Theo ông có nên sắp xếp lại quy trình thẩm định thành lập các trường đại học như sẽ có kiểm định sau khi thành lập, để đảm bảo nâng cao chất lượng? - Ở ta, việc kiểm định không thể một bước thay thế ngay lập tức cho các khâu thẩm định thành lập trường. Khi các trường đã được cơ quan Nhà nước cho phép thành lập thì đều được thực hiện hoạt động giáo dục và văn bằng của họ nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia. Tức là khi cơ quan Nhà nước bảo hộ, cơ quan Nhà nước phải thẩm định và cho phép, ra quyết định thành lập. Như vậy, cơ quan Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, trước nhân dân về chất lượng. - Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được báo cáo tới đây có điểm gì mới, thưa ông? - Tờ trình của Chính phủ có đề nghị giao thẩm quyền quyết định thành lập các trường đại học cho Bộ GD&ĐT, trừ một số trường đại học đặc biệt là do Chính phủ quyết định. Thế nhưng, Ủy ban chúng tôi không ủng hộ phương án đó. Còn kết quả thế nào sẽ trình Quốc hội để quyết định. Nhưng trong chương trình, Quốc hội sẽ báo cáo Thường vụ Quốc hội để xem xét có một giám sát tối cao của Quốc hội về vấn đề này, mà cụ thể là việc thành lập, đầu tư và đảm bảo chất lượng về đào tạo. Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung lần này dự kiến sẽ chia quy trình thành lập trường đại học thành 2 bước. Mỗi bước có những quy trình rất cụ thể để cơ quan thẩm định có thể căn cứ vào những quy định này và cơ quan giám sát cũng căn cứ vào đó để xem thẩm định có đúng không. Về cơ chế thực thi pháp luật, cũng cần có cơ chế để quy rõ trách nhiệm nếu họ vi phạm. - Xin cảm ơn ông. Lã Xưa (thực hiện)