Sẽ có một chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch?

Gốc
Trong một văn bản trình Thủ tướng mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Trần Ngọc Chính đã thừa nhận rằng: Trong quá trình phát triển đô thị, công tác quy hoạch xây dựng vẫn còn nhiều tồn tại và bất cập.

Tin nóng

Tin mới