Perseids (Perseids Meteor Shower) là trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm về cả thời gian, mật độ cũng như độ sáng. Năm nay Perseids diễn ra vào các đêm từ 11 - 13/8 và là hiện tượng thiên văn hấp dẫn nhất trong năm.